skip to Main Content
Seralarda Yetiştirme Ortamlarının Mahsule Etkisi Ne Kadardır?

Seralarda Yetiştirme Ortamlarının Mahsule Etkisi Ne Kadardır?

Bitkileri yetiştirebilmek onlara uygun ortam hazırlığı ve çevre sorunlarından uzak tutmak için yapılan üstü örtülü yapı türlerine sera denir. Gelişen teknoloji sayesinde her mevsim üretilebilen meyve, sebze ve bitkilerin verimi daha fazladır.

Meyve sebze yetiştiriciliği özellikle ılıman bölgelerde yapılmaktadır. Bu yönden özellikle Akdeniz ve Ege bölgeleri tercih edilmektedir. Seralarda yetiştirilecek olan meyveler de plastik sera örtüleri kullanılmaktadır. Seralarda üretim üç dönemde yapılmaktadır.

Bunlar; İlkbahar, Sonbahar ve Kış mevsimleridir.

Seraların kurulacağı bölgeler iyi seçilmeli, özellikle su ve enerji yönünden ekonomik olmalıdır. Seralarda genellikle damlama sulama sistemleri tercih edilmektedir. Rüzgârın az olduğu bölgeler tercih edilmeli ve ekim yapılacak olan bölgenin toprak kalitesi yüksek olmalıdır. Özellikle gübre kullanımına dikkat edilmelidir. Bitkilerin daha sağlıklı ve düzgün büyümesi için organik gübreler tercih edilmelidir.

Seracılığın Önemi Nedir?

Seraların başlıca faydaları, istihdam yaratmak, ekonomiye katkı bulunmak, sebze ve meyvelerin pazarda her mevsim bulunabilmesini sağlamaktır.