skip to Main Content
Seralarda Termal Perde Sistemleri Neden Kullanılır?

Seralarda Termal Perde Sistemleri Neden Kullanılır?

Seralarda termal perdeler gündüz açıldığında aydınlanma şartları en az oranda engellenir. Perdeler gece kapatıldığında ise, seranın iç ortamından dış ortamına ısı akışını azaltır. Böylece sera içindeki ısı korunarak enerji tüketimi azaltılmış olur.

Son yıllarda seralardaki ısı iletimi göz önüne alınarak ısının korunması amacı ile termal perde sistemleri daha çok kullanılır hale gelmiştir. Günümüzde, pek çok farklı materyalden oluşan ısı perdeleri bulmak mümkündür. Yansıtma özelliği bulunan alüminyum perdeler yaygın olarak tercih edilir. Bu malzemeden yapılan perdelerin yüzde 50’nin üzerinde enerji korumasını sağladığı ispatlanmıştır.

Termal Perdelerin Elemanları

Seralarda kullanılan termal perdelerin, bitkinin gövde sıcaklığına, hava değişim oranına, seranın çatısına ve örtü sıcaklığına, toplam ısı kat sayısına da etkisi bulunmaktadır. Termal perdelerin elemanları, perdenin malzemesi, perdeyi taşıyan ana sistemler, perdenin hem açılıp hem de kapanmasını sağlayan sistemler, perdenin açılıp kapanmasını sağlayan ayar sitemleri şeklinde sıralanabilir.

Termal Perde Çeşitleri

Kaydırılarak hareket ettirilen perdeler, tek veya çift kat şeklinde düzenlenir, destekleme ipleri üzerinde kaydırılır. Sarılarak hareket ettirilen perdeler, kısa veya uzun rulo şeklinde sarılarak hareket ettirilir. Katlamalı perdeler, yine kaydırılan perdeler gibi tek veya çift kat şeklinde düzenlenir. Ray üzerinde hareket ettirilen perdeler ise, ince boru veya tel üzerinde hareket etmesi için kirişler üzerinde planlanır. Sera bitki örtüleri farklı şekillerde konumlanır.