skip to Main Content
Seralarda Sulama Ve Doğru Sulama Sisteminin Önemi Nedir?

Seralarda Sulama ve Doğru Sulama Sisteminin Önemi Nedir?

Sulama sistemleri ile bitkinin doğal yağışlar aracılığı ile alamadığı eksik suyun farklı yöntemlerle bitkinin kök bölgesine verilir. Bitkinin normal gelişimini sürdürebilmesi için topraktan su alması gerekir. Bu rutin döngü halini alan su alış verişi doğru sulama sistemleri ile yapıldığı zaman denge sağlanmış olur.

Sulama sistemi yetersiz olursa ve doğru şekilde sulama yapılmazsa verim ve kalite düşer. Seracılık yoğun iş yükü gerektirdiğinden, özellikle işletmeciler otomasyon sistemleri ile birlikte sulama işi yaparlar. Doğru sulama sistemi sayesinde su, zaman ve iş yükünden tasarruf edilir.

Sulama Sistemleri Nelerdir?

Sulama sistemleri, damlama sulama sistemi, yağmurlama sulama sistemi ve filtre sulama sistemi olarak üç ana gruba ayrılır. Damlama sulama sistemi, suyun ve gübrenin damlatıcılar aracılığı ile bitkinin köküne verilmesidir. Boru şebekesi sistemi ile istenirse her bitkiye götürülür. Damla sulama ile sulamanın az olduğu yerlerde sudan maksimum fayda alınır.

Eğimli araziye sahip bölgelerde erozyon riski olmadan sulama yapılmasını sağlar. Arazideki bütün bitkiler eşit olarak sulanır ve gübrelenir. Yağmurlama sulama sistemi, yer altı ve yer üstünden alınarak küçük miktar ve şekilde uygulanır. Düzgün yapıya sahip olmayan seralarda başarılı şekilde uygulanır.

Sulama Sistemleri İle Su Artırımı

Doğru sulama sistemleri ile yüksek sulama randımanlarına ulaşılır. Kolay işletilir ve mevsimlere göre su artırılabilir.